מדריך:עריכה בקידיפדיה

במדריך זה נלמד לערוף בקידיפדיה. תחילה נלמד ליצור חשבון, לאמת אותו, ואז נמשיך ליצירת ערכים. נלמד את "קוד ויקי", שבעזרתו עורכים באתר ערכים, וגם שימוש בסרגל הכלים שמקל קצת על העבודה באתר.

שיעורים

נספחים