מדריך:גאומטריה/מישור/שיעור 12/מבנה שאלות ותשובות

בשיעור זה נעסוק במבנה של שאלות ותשובות בבעיות בנייה.

מבנה השאלה

כמו בשאלות בגיאומטריה, גם בבעיות בנייה ישנם נתונים. צורת נתונים אלה שונה במקצת מהשנתונים של שאלות בגיאומטריה. בבעיו בנייה נתונים לנו אורכי קטעים וזוויות. ברוב המקרים לא ידוע לנו האורך או הזווית, אלא העובדה שהם נתונים. באמצעות נתונים אלה יש לבנות דברים, בהתאם לשאלה. לדוגמא: בנו בעזרת שלושה קטעים נתונים, a, b, ו- c משולש שאלה אורכי צלעותיו. באמצעות שלושת הנתונים אנו צריכים לפתור את השאלה, כלומר לבנות את המשולש. כמו שהוסבר בהקדמה של שיעור 12, שנם שני שלבים בפתירת שאלה: פיתרון מעשי והוכחה.

פיתרון מעשי

בפיתרון מעשי כתובים את השלבים של פיתרון השאלה. חשוב לכתוב את הפיתרון בכתב. הפיתרון נכתב לפי שלבים. כל שלב מתאר פעולה מסויימת בפתירת השאלה. חשוב לציין שצריך לכתוב כאשר משתמשים בנתון. בדוגמא שנכתבה קודם לכן בשיעור זה, נתונים שלושה קטעים. לכן, כאשר רוצים להשתמש בקטע a, יש לציין שנתון קטע a.