מדריך:גאומטריה/מישור/שיעור 12/העתקת זוויות וקטעים

בשיעור זה נעסוק בהעתקת זוויות וקטעים שכבר סורטטו.

העתקה

העתקה משמשת כקיצור דרך בסרטוט קטעים וזוויות. כאשר, לדוגמא, כאשר בנינו קטע כלשהו שהוא לא נתון לנו בשאלה ואנו רוצים להשתמש בו בהמשך עוד פעם יש להעתיק אותו. העתקה עוזרת לנו כדי להשתמש כמה פעמים שאנו רוצים בקטעיחם או בזוויו שיצרנו. הערה: אין צורך להעתיק זווית או קטע שנתונה לנו בשאלה, כי בכל מה שנתון לנו ניתן להשתמש.

העתקת זוויות