Nuvola apps bookcase Icône HS.svg
Emoji u1f3eb.svg

בתי ספר שמעוניינים להשתתף בפרויקט מוזמנים לשלוח דוא"ל לכתובת info@kidipedia.org.il

עזרה:יומנים

מתוך קידיפדיה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

לקידיפדיה מספר יומנים המתעדים פעולות מיוחדות המבוצעות בה, ומתעדכנים באופן אוטומטי:

שם יומן המשתמשים היכולים לבצע את הפעולות פירוט
יומן הדפים שנמחקו מפעילי מערכת לפרטים
יומן המשתמשים שנחסמו מפעילי מערכת לפרטים
יומן הדפים המוגנים מפעילי מערכת לפרטים
יומן תפקידים ביורוקרטים ומפעילי מערכת לפרטים
יומן העלאות משתמשים רשומים לפרטים
יומן העברות משתמשים רשומים לפרטים
יומן שינויי שמות משתמש ביורוקרטים לפרטים
יומן שינוי כותבים מפעילי מערכת לפרטים
יומן משתמשים חדשים משתמשים חדשים לפרטים
יומן ייבוא מפעילי מערכת לפרטים
יומן שינויים בדוקים מפעילי מערכת לפרטים

היומנים הרגילים (בדפים המיוחדים) כוללים אופציות חיפוש לפי משתמש ודף. כל התאריכים והשעות המופיעים ביומנים הרגילים נקבעים על ידי הגדרת אזור הזמן בהעדפות. למשתמשים אנונימיים הם מופיעים בשעון ישראל (בשעון קיץ אם צריך).

יומן הדפים שנמחקו

יומן זה מציין את כל הדפים שנמחקו על ידי מפעילי מערכת. המחיקות מבוצעות בכפוף למדיניות המחיקה. בכל מחיקה מופיעה הסיבה למחיקה (לרוב התוכן או תוצאות ההצבעה), כפי שנוסחה על ידי המפעיל שביצע אותה. היומן מכיל גם תמונות שנמחקו (בין אם נמחקו כל גרסאות התמונה או רק חלק מהן), ודפים ותמונות ששוחזרו.

יומן המשתמשים שנחסמו

יומן זה מכיל את החסימות של המשתמשים, בהתאם למדיניות החסימה. רק מפעילי מערכת יכולים לחסום או לשחרר משתמשים.

כל רשומת חסימה ביומן היא מהצורה:

כאשר המידע המופיע (מימין לשמאל) הוא:

 1. תאריך ושעת החסימה - בדוגמה: 16:51, 30 בינואר 2007
 2. מפעיל המערכת שחסם את המשתמש - בדוגמה: Pacman
 3. שם המשתמש שנחסם (או כתובת ה-IP שנחסמה) - בדוגמה: 212.199.96.163
 4. זמן החסימה - בדוגמה: שעתיים
 5. פרמטרים נוספים של החסימה (בסוגריים הראשונים) - בדוגמה: משתמשים אנונימיים בלבד, יצירת חשבונות נחסמה
 6. סיבת החסימה (בסוגריים השניים ובכתב מוטה) - בדוגמה: משחית

בנוסף מכיל היומן גם רשומות של המשתמשים ששוחררו מחסימה, שהן בפורמט הדומה לרשומה הבאה:

כאשר המידע המופיע (מימין לשמאל) הוא:

 1. תאריך ושעת החסימה - בדוגמה: 13:18, 30 בינואר 2007
 2. מפעיל המערכת ששיחרר את המשתמש - בדוגמה: ינבושד
 3. שם המשתמש שנחסם (או כתובת ה-IP שנחסמה או # ומספר שמציין את המזהה של המשתמש) - בדוגמה: 217.194.196.129
 4. סיבת השחרור (בסוגריים ובכתב מוטה) - בדוגמה: ייחסם לזמן נכון יותר, כמסוכם עם עודדי

המשתמשים שחסומים כרגע מופיעים גם ברשימת המשתמשים החסומים, שאינה יומן.

יומן הדפים המוגנים

יומן זה מכיל את רשימת הדפים שהוגנו על ידי מפעילי המערכת. ההגנה מבוצעת בכפוף לכללים שבקידיפדיה:דף מוגן.

הרשימה מכילה עבור כל דף מוגן את תאריך ההגנה, את המפעיל שהגן על הדף, את סיבת ההגנה ועשוי להכיל גם את מועד פקיעת תוקף ההגנה. בנוסף מכיל היומן כיתוב עם סוגריים מרובעים היכול להכיל ביטוי אחד או שניים (מופרדים בנקודתיים):

 1. edit=X - מציין הגנה על הדף מפני עריכה
 2. move=X - מציין הגנה על הדף מפני העברה
 3. create=X - מציין הגנה על הדף מפני יצירה (רק בדפים שעדיין לא נוצרו)
 4. upload=X - מציין הגנה מפני העלאת קובץ (רק בדפים במרחב השם "קובץ")

כאשר X מציין אחד מהשלושה:

 1. sysop - רק מפעילי מערכת יכולים לערוך/להעביר את הדף
 2. autopatrol - רק בדוקי עריכות אוטומטית יכולים לערוך/להעביר את הדף
 3. autoconfirmed - רק משתמשים רשומים מעל לארבעה ימים יכולים לערוך/להעביר את הדף

בנוסף לדפים שהוגנו מופיעות רשומות על דפים שהוסרה מהם ההגנה, בצורה זהה למעט מועד פקיעת התוקף, הסוגריים המרובעים ותוכנם שאינם מופיעים.

יומן תפקידים

יומן זה מכיל את השינויים שנעשו על ידי הביורוקרטים: הענקת הרשאת מפעיל מערכת או ביורוקרט למשתמש והענקת או הסרת דגל בוט. יש לשים לב כי שינויים אחרים (הסרת הרשאת מפעיל מערכת, ביורוקרט ומינוי והסרת הרשאת בודק) אינם מופיעים ביומן זה אלא ביומן ההרשאות המרכזי של ויקימדיה וזאת כיוון שהם נעשים על ידי הדיילים.

בנוסף, היומן מכיל שינוי הרשאות משתמש שנעשו על ידי מפעילי מערכת, המסוגלים להעניק למשתמשים ולהסיר מהם הרשאות של חסין חסימות IP, בדוק עריכות אוטומטית, מנטר ויוצר חשבונות.

עבור כל שינוי שנעשה כתוב את זמן הביצוע, את שם המשתמש שביצע אותו ואת מהות השינוי שנעשה.

יומן העלאות

יומן זה משמש לרישום כל הקבצים שמועלים לקידיפדיה, לרוב תמונות. רק משתמשים רשומים יכולים להעלות קבצים לקידיפדיה. עבור כל קובץ כתוב זמן ההעלאה, שם המעלה ותיאור ראשוני של הקובץ (התיאור המלא נמצא בדף התיאור של הקובץ).

יש לשים לב, עבור כל העלאה של קובץ חדש נרשם השינוי הזה גם ברשימת השינויים האחרונים בתור דף חדש. עבור קובץ שכבר קיים, אין רישום לכך ברשימת השינויים האחרונים אלא רק ביומן ההעלאות (עם זאת, הצגה של דף השינויים האחרונים מראה גם את יומן ההעלאות).

עזרה על ההעלאה עצמה ניתן לראות בדף העזרה בנושא תמונות.

יומן העברות

יומן זה מכיל את העברות הדפים שנעשו בקידיפדיה. כל רשומה מכילה את תאריך ההעברה, את שם המעביר, את המקור ואת היעד וכן כפתור "החזר" שמאפשר לבטל את הפעולה. כל תוכן הרשומה נוצר אוטומטית ואין אפשרות לשנותו. לרוב מופיעות שתי רשומות צמודות שמכילות העברה של הדף ושל דף השיחה שלו.

יומן שינויי שמות משתמש

יומן זה משמש לרישום שינויי שמות משתמש בקידיפדיה. הרשומות מכילות את השם המקורי של המשתמש, את השם החדש ואת מספר העריכות שביצע לפני השינוי.

ניתן להעביר שמות משתמש אם המשתמש ביצע פחות מ-200,000 פעולות עריכה. שינוי שם משתמש של משתמש בעל מספר תרומות גבוה יותר עלול לפגום בביצועי האתר. ניתן לבדוק את מספר התרומות של משתמש באמצעות מונה העריכות (יש לכתוב במקום "en" ‏ "he" ולהזין את שם המשתמש).

יומן משתמשים חדשים

יומן זה משמש למעקב אחרי קידיפדים חדשים הנרשמים לקידיפדיה. היומן הוא בשימוש בעיקר עבור מפעילי מערכת המעוניינים לברך בברכת {{ברוך בואך}} לקידיפדים החדשים או לגלות האם הקידיפד המשחית הוא חדש (ואז יש סיכוי גבוה יותר שמדובר בטעות) או לא. היומן מאפשר לדעת מתי נרשם כל קידיפד חדש ולגשת ישירות לדף השיחה שלו ולרשימת התרומות שלו.

יומן ייבוא

יומן זה מכיל את הדפים שיובאו באופן אוטומטי מאתרים אחרים של קרן ויקימדיה.

הרשומות הן מהצורה:

כאשר המידע המופיע (מימין לשמאל) הוא:

 1. תאריך ושעת הייבוא - בדוגמה: 15:02, 2 בספטמבר 2006
 2. מפעיל המערכת שייבא את המידע - בדוגמה: Rotemliss
 3. קישור לדף שייובא - בדוגמה: תרגום
 4. קישור לדף המקורי - בדוגמה: wikt:תבנית:תרגום (כלומר התבנית תרגום מוויקימילון)

יומן שינויים בדוקים

יומן זה מכיל את רשימת השינויים שסומנו על ידי מפעילי מערכת ומנטרים כבדוקות. בנוסף לכך, היומן כולל גם את העריכות של מפעילי המערכת, המנטרים ובדוקי העריכות אוטומטית, המסומנות כבדוקות באופן אוטומטי.

הרשומות הן מהצורה:

כאשר המידע המופיע (מימין לשמאל) הוא:

 1. תאריך ושעת האישור - בדוגמה: 17:33, 29 בינואר 2007
 2. המנטר שאישר את העריכה - בדוגמה: Ladypine
 3. קישור לעריכה שאושרה - בדוגמה: 2549856
 4. קישור לדף שבו בוצעה העריכה - בדוגמה: שוק שחור

במידה והעריכה סומנה כבדוקה באופן אטומטי, ייכתב במרכז "סימן אוטומטית את הגרסה" במקום "סימן את הגרסה".

ראו גם