Nuvola apps bookcase Icône HS.svg
Emoji u1f3eb.svg

בתי ספר שמעוניינים להשתתף בפרויקט מוזמנים לשלוח דוא"ל לכתובת info@kidipedia.org.il

הרשאות משתמש

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
בחירת משתמש  
צפייה בקבוצות המשתמשצפייה בהרשאות של המשתמש Dekel E (שיחה | תרומות)

חבר בקבוצות: ביורוקרטים, בודקים, מפעילי מערכת

חבר אוטומטית בקבוצה: משתמשים ותיקים

יומן הרשאות

 • 22:22, 22 באוגוסט 2016 Guycn2 (שיחה | תרומות) שינה את ההרשאות של Dekel E מ־ביורוקרט, בודק, מעלים וגם מפעיל מערכת ל־ביורוקרט, בודק וגם מפעיל מערכת (ההרשאה תוסר לגמרי מהאתר)
 • 08:53, 22 באוגוסט 2016 Dekel E (שיחה | תרומות) שינה את ההרשאות של Dekel E מ־ביורוקרט, בודק, emailconfirmed, studentgroup, מעלים וגם מפעיל מערכת ל־ביורוקרט, בודק, מעלים וגם מפעיל מערכת (מיותר)
 • 17:52, 31 בדצמבר 2014 Dekel E (שיחה | תרומות) שינה את ההרשאות של Dekel E מ־ביורוקרט, בודק, emailconfirmed, studentgroup וגם מעלים ל־ביורוקרט, בודק, emailconfirmed, studentgroup, מעלים וגם מפעיל מערכת
 • 17:52, 31 בדצמבר 2014 Dekel E (שיחה | תרומות) שינה את ההרשאות של Dekel E מ־ביורוקרט, בודק, emailconfirmed, studentgroup, מעלים וגם מפעיל מערכת ל־ביורוקרט, בודק, emailconfirmed, studentgroup וגם מעלים (ניסיון)
 • 20:56, 9 בדצמבר 2014 Dekel E (שיחה | תרומות) שינה את ההרשאות של Dekel E מ־ביורוקרט, בודק, emailconfirmed, מעלים וגם מפעיל מערכת ל־ביורוקרט, בודק, emailconfirmed, מעלים, מפעיל מערכת וגם studentgroup
 • 20:52, 9 בדצמבר 2014 Dekel E (שיחה | תרומות) שינה את ההרשאות של Dekel E מ־ביורוקרט, בודק, emailconfirmed, studentgroup, מעלים וגם מפעיל מערכת ל־ביורוקרט, בודק, emailconfirmed, מעלים וגם מפעיל מערכת (לניסיון)
 • 14:56, 8 בדצמבר 2014 Dekel E (שיחה | תרומות) שינה את ההרשאות של Dekel E מ־ביורוקרט, בודק, emailconfirmed, protector, studentgroup, מעלים וגם מפעיל מערכת ל־ביורוקרט, בודק, emailconfirmed, studentgroup, מעלים וגם מפעיל מערכת
 • 15:04, 7 בדצמבר 2014 Dekel E (שיחה | תרומות) שינה את ההרשאות של Dekel E מ־ביורוקרט, בודק, emailconfirmed, studentgroup, מעלים וגם מפעיל מערכת ל־ביורוקרט, בודק, emailconfirmed, studentgroup, מעלים, מפעיל מערכת וגם protector
 • 15:25, 28 בנובמבר 2014 Dekel E (שיחה | תרומות) שינה את ההרשאות של Dekel E מ־ביורוקרט, בודק, emailconfirmed, מורה, studentgroup, מעלים וגם מפעיל מערכת ל־ביורוקרט, בודק, emailconfirmed, studentgroup, מעלים וגם מפעיל מערכת
 • 21:32, 25 בנובמבר 2014 Dekel E (שיחה | תרומות) שינה את ההרשאות של Dekel E מ־ביורוקרט, בודק, emailconfirmed, studentgroup, מעלים וגם מפעיל מערכת ל־ביורוקרט, בודק, emailconfirmed, studentgroup, מעלים, מפעיל מערכת וגם מורה
 • 15:40, 18 בנובמבר 2014 Dekel E (שיחה | תרומות) שינה את ההרשאות של Dekel E מ־ביורוקרט, בודק, emailconfirmed, מעלים וגם מפעיל מערכת ל־ביורוקרט, בודק, emailconfirmed, מעלים, מפעיל מערכת וגם studentgroup
 • 15:40, 18 בנובמבר 2014 Dekel E (שיחה | תרומות) שינה את ההרשאות של Dekel E מ־ביורוקרט, בודק, emailconfirmed, studentgroup, מעלים וגם מפעיל מערכת ל־ביורוקרט, בודק, emailconfirmed, מעלים וגם מפעיל מערכת (לניסיון)
 • 17:14, 15 בנובמבר 2014 Dekel E (שיחה | תרומות) שינה את ההרשאות של Dekel E מ־emailconfirmed, studentgroup וגם מפעיל מערכת ל־emailconfirmed, studentgroup, מפעיל מערכת, ביורוקרט, מעלים וגם בודק (לצורך המשך תחזוק המיזם)
 • 18:55, 13 בנובמבר 2014 Dekel E (שיחה | תרומות) שינה את ההרשאות של Dekel E מ־emailconfirmed וגם מפעיל מערכת ל־emailconfirmed, מפעיל מערכת וגם studentgroup
 • 16:50, 13 בנובמבר 2014 Eladyat (שיחה | תרומות) שינה את ההרשאות של Dekel E מ־מפעיל מערכת ל־מפעיל מערכת וגם emailconfirmed
 • 16:50, 13 בנובמבר 2014 Eladyat (שיחה | תרומות) שינה את ההרשאות של Dekel E מ־(כלום) ל־מפעיל מערכת
 • 16:00, 13 בנובמבר 2014 Eladyat (שיחה | תרומות) שינה את ההרשאות של Dekel E מ־בודק, emailconfirmed, studentgroup וגם מפעיל מערכת ל־(כלום)
 • 11:12, 16 בדצמבר 2013 Dekel E (שיחה | תרומות) שינה את ההרשאות של Dekel E מ־emailconfirmed, studentgroup וגם מפעיל מערכת ל־emailconfirmed, studentgroup, מפעיל מערכת וגם בודק (בדיקה - האם הבאג עדיין פועל)
 • 14:02, 8 באוגוסט 2013 Dekel E (שיחה | תרומות) שינה את ההרשאות של Dekel E מ־בוט, emailconfirmed, studentgroup וגם מפעיל מערכת ל־emailconfirmed, studentgroup וגם מפעיל מערכת (אופס)
 • 13:44, 8 באוגוסט 2013 Dekel E (שיחה | תרומות) שינה את ההרשאות של Dekel E מ־ביורוקרט, emailconfirmed, studentgroup וגם מפעיל מערכת ל־emailconfirmed, studentgroup, מפעיל מערכת וגם בוט
 • 14:27, 5 באוגוסט 2013 RoyTek (שיחה | תרומות) שינה את ההרשאות של Dekel E מ־emailconfirmed, studentgroup וגם מפעיל מערכת ל־emailconfirmed, studentgroup, מפעיל מערכת וגם ביורוקרט
 • 22:48, 26 ביוני 2013 RoyTek (שיחה | תרומות) שינה את ההרשאות של Dekel E מ־emailconfirmed וגם studentgroup ל־emailconfirmed, studentgroup וגם מפעיל מערכת (לכמה ימים עד השינוי הטכני)
 • 13:05, 20 ביוני 2013 RoyTek (שיחה | תרומות) שינה את ההרשאות של Dekel E מ־(כלום) ל־emailconfirmed וגם studentgroup (אופס)
 • 13:05, 20 ביוני 2013 RoyTek (שיחה | תרומות) שינה את ההרשאות של Dekel E מ־ביורוקרט, מעלים וגם מפעיל מערכת ל־(כלום) (צריך עוד לעבור הדרכה קטנה, ואז ההרשאות יוחזרו)
 • 12:05, 19 ביוני 2013 Dekel E (שיחה | תרומות) שינה את ההרשאות של Dekel E מ־מעלים וגם מפעיל מערכת ל־מעלים, מפעיל מערכת וגם ביורוקרט
הצגת היומן המלא